خرید ساعت رولکس

ساعت رولکس اصل

خرید ساعت رولکس

ساعت رولکس اصل

ساعت رولکس,ساعت رولکس دست دوم,ساعت رولکس مردانه,ساعت رولکس زنانه,ساعت رولکس نقره ,ساعت رولکس طرح اصل,ساعت رولکس فیک زنانه,ساعت رولکس دیتونا,ساعت رولکس والار

بایگانی

۲۶ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

تعبیر خواب بال

يكشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸ ق.ظ

تعبیر خواب بال | تعبیرخواب بال | tabire khab

تعبیر خواب بال,تعبیر خواب بال داشتن,تعبیر خواب بال زدن,بال داشتن در خواب,تعبیر خواب بال زدن پرنده,تعبیر خواب بال و پر پرنده,تعبیر بال زدن در خواب,تعبیر بال داشتن در خواب

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن

خواب بال یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بال در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بال می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بال را مطالعه نمایید و متوجه شوید بال چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بال از دید اچ میلر

تعبیر خواب بال پرندگان ، ثروت و مال است

تعبیر خواب بال از دید لیلا برایت

تعبیر خواب بال و پر داشتن ، غم و ناراحتی است

تعبیر خواب بال از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بال در آوردن ، اضطراب و نگرانی است

تعبیر خواب دیدن بال پرندگان ، غلبه بر فقر و تنگدستی است

تعبیر خواب بال از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بال ، از دست دادن پول است

تعبیر خواب یک فرشته بالدار ، خوشبختی است

تعبیر خواب بالهای یک پرنده ، احترام و امتیاز است

تعبیر خواب یک فرشته با بالش شما را نوازش می کند ، شادی و تسلی خاطر است

تعبیر خواب بالهای پرنده های اهلی ، یک عشق بزرگ و خوشبخت است

تعبیر خواب شما خودتان بال دارید ، موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند .

تعبیر خواب بچه ها بال دارند ، ثروت است

تعبیر خواب بالهای شکسته ، ضرر مالی است

تعبیر خواب پرندگان بال می زنند ، یک بی وفایی درحق شما میشود.

تعبیر خواب پرندگان بسیاری بال می زنند ، مراقب رقیب باشید.

تعبیر خواب پرندگان روی درخت بالشان را بازبسته می کنید ، مراقب اعمال یکی از اعضاء فامیل باشید .

تعبیر خواب مرغابیها روی آب بالشان را باز و بسته میکنند ، نامزد یا دوست شما فکرهایی در سر دارد که شما نمی دانید

تعبیر خواب بال | بال در خواب دیدن | تعبیر خواب

  • محسن موسوی

تعبیر خواب باقلا

شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۴۷ ب.ظ

تعبیر خواب باقلا | تعبیرخواب باقلا | tabire khab

تعبیر خواب باقلا,تعبیر خواب باقلای سبز,تعبیر خواب باقلا سبز,تعبیر خواب باقلا پلو,تعبیر خواب باقلا پلو با گوشت,تعبیر خواب باقلاسبز,تعبیر خواب باقلای پخته,تعبیر خواب خوردن باقلا,تعبیر خواب خریدن باقلا,تعبیر خواب کاشتن باقلا,تعبیر خواب باقلا سبز,تعبیر خواب دیدن باقلا سبز,تعبیر خواب باقلا پخته,تعبیر خوردن باقلا در خواب

تعبیر خواب باقلا , تعبیر خواب باقلای سبز , تعبیر خواب باقلا سبز

خواب باقلا یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم باقلا در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب باقلا می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب باقلا را مطالعه نمایید و متوجه شوید باقلا چه تعبیری دارد

تعبیر خواب باقلا از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب باقلا خوردن ، غم است

تعبیر خواب باقلا نخوردن ، غم کم است

تعبیر خواب باقلا از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب بیرون ریختن و نخوردن باقلا ، رفع زیان است

تعبیر خواب باقلا از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب باقلای خشک ، شادی است

تعبیر خواب باقلا تازه روی بوته با گل زرد ، بیماری با شفای سریع است

تعبیر خواب خوردن باقلا تر ، کسالت و اندوه است

تعبیر خواب پوست کندن باقلا ، یک حادثه غیرمنتظره است

تعبیر خواب باقلا | باقلا در خواب دیدن | تعبیر خواب

  • محسن موسوی

تعبیر خواب اژدها

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲ ق.ظ

تعبیر خواب اژدها | تعبیرخواب اژدها | tabire khab

تعبیر خواب اژدها,تعبیر خواب اژدها شدن,تعبیر خواب اژدها سرخ,تعبیر خواب اژدها در دریا,تعبیر خواب اژدها قرمز,تعبیر خواب اژدها سبز,تعبیر خواب اژدهای بالدار,تعبیر خواب اژدهای دو سر,تعبیر خواب اژدهای قرمز,تعبیر خواب اژدهای سفید,تعبیر خواب سوار شدن بر اژدها,تعبیر خواب تبدیل شدن به اژدها,تعبیر خواب اژدهای سبز,تعبیر خواب اژدها دو سر,تعبیر خواب اژدها سفید

تعبیر خواب اژدها , تعبیر خواب اژدها شدن , تعبیر خواب اژدها سرخ

خواب اژدها یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اژدها در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اژدها می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اژدها را مطالعه نمایید و متوجه شوید اژدها چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اژدها از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن اژدها ، دشمن بزرگ است

تعبیر خواب اژدها از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب اژدها ، دشمن قوی و قدرتمند است

تعبیر خواب داشتن اژدها ، پیوستن به بزرگان است

تعبیر خواب جنگیدن با اژدها و پیروز شدن ، پیروزی بر دشمن است

تعبیر خواب کشتن و خوردن گوشت اژدها ، پیروزی و مال است

تعبیر خواب اژدها از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خورده شدن توسط اژدها ، ترس از دشمن و شکست است

تعبیر خواب پشت اژدها نشستن و هدایتش کردن ، فرمانبر شدن دشمن است

تعبیر خواب اژدها از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب کشتن اژدها خوابیده که حالت جنگ به خود نگیرد ، رهایی از غم و غصه است

تعبیر خواب اژدها از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب اژدها ، موقعیت ناجور است

تعبیر خواب اژدها از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن اژدها ، تسلط بر هوس ها و شهوت ها است

تعبیر خواب اژدها از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن اژدهای وحشتناک ، ضرر و زیان است

تعبیر خواب اژدهای زخمی ، زیان از دشمن خطرناک است

تعبیر خواب کشتن اژدها ، مشکلات رهایی است

تعبیر خواب اژدها از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک اژدها ، ثروت بزرگ است

تعبیر خواب تعداد بسیاری از اژدها ، ناکامی عشقی است

تعبیر خواب یک ارتشی که اژدها ببیند ، یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.

تعبیر خواب یک دختر جوان که اژدها ببیند ، شادی بزرگ است

تعبیر خواب اژدها | اژدها در خواب دیدن | تعبیر خواب

  • محسن موسوی

تعبیر خواب اظهار عشق

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ

تعبیر خواب اظهار عشق | تعبیر خواب ابراز علاقه | tabire khab

تعبیر خواب اظهار عشق,تعبیر خواب ابراز عشق,تعبیر خواب ابراز علاقه,تعبیر خواب ابراز علاقه کردن,تعبیر ابراز عشق در خواب,تعبیر خواب ابراز علاقه همسر,تعبیر خواب ابراز احساسات

تعبیر خواب اظهار عشق , تعبیر خواب ابراز عشق , تعبیر خواب ابراز علاقه

خواب اظهار عشق یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اظهار عشق در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اظهار عشق می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اظهار عشق را مطالعه نمایید و متوجه شوید اظهار عشق چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اظهار عشق از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زنی که مردی به او اظهار عشق کند ، ناامیدی است

تعبیر خواب مردی که زنی به او اظهار عشق می کند ، بی لیاقتی در دوستی است

تعبیر خواب ابراز علاقه کردن یکی از اقوام ، رنج است

تعبیر خواب نامه عاشقانه نوشتن برای یکی از اقوام ، اختلاف بین اقوام است

تعبیر خواب اظهار عشق | اظهار عشق در خواب دیدن | تعبیر خواب

  • محسن موسوی

تعبیر خواب اسباب سفر

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۷ ب.ظ

تعبیر خواب اسباب سفر | تعبیرخواب اسباب سفر | tabire khab

تعبیر خواب اسباب سفر,اسباب سفر در خواب,در خواب دیدن اسباب سفر,تعبیر خواب وسایل سفر,اسباب سفر در خواب دیدن,تعبیر خواب اسباب سفر خریدن

تعبیر خواب اسباب سفر , اسباب سفر در خواب , در خواب دیدن اسباب سفر

خواب اسباب سفر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اسباب سفر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اسباب سفر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اسباب سفر را مطالعه نمایید و متوجه شوید اسباب سفر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اسباب سفر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب اسباب سفر دیدن ، از دست دادن شغل شما را تهدید میکند

تعبیر خواب سفر کردن با اسباب بسیار زیاد ، غم و غصه و یا خرج بیهوده است

تعبیر خواب اسباب سفر از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب اسباب سفر در خانه ، یک مسافرت در پیش است .

تعبیر خواب اسباب سفر در خیابان ، وسائل شخصی شما ربوده میشود .

تعبیر خواب نمی توانید اسباب سفرتان را پیدا کنید ، دیگران سعی دارند شما را تحریک کنند .

تعبیر خواب اسباب سفر اشخاص دیگر ، یک تغییر مهم در زندگی عشقی شما رخ میدهد .

تعبیر خواب اسباب سفر شما بسیار سنگین هستند ، ضرر مالی است

تعبیر خواب اسباب سفر شما براحتی حمل میشود ، از مشکلات براحتی عبور خواهید کرد.

تعبیر خواب اسباب سفرتان را گم میکنید ، ارث و مشاجره در فامیل است

تعبیر خواب عشاق اسباب سفرشان را گم می کنند ، روابطشان بهم خواهد خورد .

تعبیر خواب بستگان اسباب سفرشان را گم می کنند ، در معلامات و نظریات خود بسیار دقت کنید .

تعبیر خواب اسباب سفرتان را پیدا می کنید ، مشکلات بسیاری بر سر راهتان پدیدار می شود .

تعبیر خواب اسباب سفر | اسباب سفر در خواب | تعبیر خواب

  • محسن موسوی

تعبیر خواب اخراج

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۵۳ ق.ظ

تعبیر خواب اخراج | تعبیرخواب اخراج | tabire khab

تعبیر خواب اخراج,تعبیر خواب اخراج شدن از کار,تعبیر خواب اخراج شدن از محل کار,تعبیر خواب اخراج شدن از سر کار,تعبیر خواب اخراج از مدرسه,تعبیر خواب اخراج شدن از مدرسه,تعبیر خواب اخراج از محل کار,تعبیر خواب اخراج شدن,تعبیر خواب اخراج شدن,تعبیر خواب اخراج شدن از دانشگاه,تعبیر اخراج شدن در خواب,تعبیر خواب اخراج از کار,تعبیر خواب اخراج ازکار

تعبیر خواب اخراج , تعبیر خواب اخراج شدن از کار , تعبیر خواب اخراج شدن از محل کار

خواب اخراج یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اخراج در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اخراج می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اخراج را مطالعه نمایید و متوجه شوید اخراج چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اخراج از دید لیلا برایت

تعبیر خواب اخراج شدن ، سعادت است

تعبیر خواب اخراج کردن دیگران ، بی اعتمادی است

تعبیر خواب اخراج از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب شما را از کارتان اخراج کرده اند ، پیشرفت در کار است

تعبیر خواب یک کارمند یا زیر دست را اخراج میکنید ، مصیبت و ناکامی است

تعبیر خواب دیگران اخراج شده اند ، یک راز فاش میشود.

تعبیر خواب اخراج | اخراج در خواب دیدن | تعبیر خواب

  • محسن موسوی

تعبیر خواب اجاق گاز

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۴۶ ب.ظ

تعبیر خواب اجاق گاز | تعبیرخواب اجاق گاز | tabire khab

تعبیر خواب اجاق گاز,تعبیر خواب اجاق گاز روشن,تعبیر خواب شعله اجاق گاز,تعبیر خواب دیدن اجاق گاز,تعبیر خواب روشن بودن اجاق گاز,تعبیر اجاق گاز در خواب,تعبیر دیدن اجاق گاز در خواب,تعبیر خواب خرید اجاق گاز,تعبیر خواب خرید اجاق گاز

تعبیر خواب اجاق گاز , تعبیر خواب اجاق گاز روشن , تعبیر خواب شعله اجاق گاز

خواب اجاق گاز یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اجاق گاز در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اجاق گاز می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اجاق گاز را مطالعه نمایید و متوجه شوید اجاق گاز چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اجاق گاز از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن اجاق با آتش ، خوشبختی است

تعبیر خواب دیدن اجاق بدون آتش ، تنهایی است

تعبیر خواب داغ بودن اجاق ، زندگی شاد و روابط خوب است

تعبیر خواب روشن کردن اجاق و خوب سوختن شعله ، اوقات خوب و خوش است

تعبیر خواب روشن کردن اجاق و بد سوختن شعله ، غم و اندوه است

تعبیر خواب اجاق گاز از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن اجاق گاز ، اختلافات با پادرمیانی شما از بین می رود

تعبیر خواب دختری که روی اجاق گاز غذا می پزد ، از دست دادن دوستان با محبت افراطی است

تعبیر خواب اجاق گاز | اجاق گاز در خواب دیدن | تعبیر خواب

  • محسن موسوی

استامینوفن

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۵ ب.ظ

عوارض و فواید “ قرص استامینوفن کدئین”+ نحوه و مقدار مصرف “استامینوفن”

استامینوفن کودکان,استامینوفن در شیردهی,استامینوفن کدئین سرماخوردگی,استامینوفن کدئین ویکی پدیا,استامینوفن کدئین و کبد,استامینوفن کدئین در بارداری,استامینوفن کدئین در شیردهی,استامینوفن کدئین عوارض,استامینوفن کدئین چیست,استامینوفن در بارداری,استامینوفن در بارداری مضر است,استامینوفن در بارداری,مصرف استامینوفن در بارداری,عوارض استامینوفن در بارداری,قرص استامینوفن در بارداری,استامینوفن 325 در بارداری,قرص استامینوفن کدئین 300,استامینوفن کافئین ایبوپروفن,استامینوفن کافئین دار,استامینوفن کافئین,استامینوفن و کافئین,قرص استامینوفن کافئین,کپسول استامینوفن کافئین,کپسول استامینوفن کافئین ایبوپروفن,عوارض استامینوفن کافئین,قرص استامینوفن کافئین ایبوپروفن,استامینوفن 325,استامینوفن 325 در شیردهی,استامینوفن 325 جالینوس,استامینوفن 325 میلی گرم,قرص استامینوفن 325,شیاف استامینوفن 325,داروی استامینوفن 325,شیاف استامینوفن 325,مصرف استامینوفن 500 در بارداری,استامینوفن 500 بارداری,استامینوفن 500 و بارداری,مصرف استامینوفن 500 در دوران بارداری,خوردن استامینوفن 500 در دوران بارداری,استامینوفن کودکان,شیاف استامینوفن کودکان,قطره استامینوفن کودکان,شیاف استامینوفن کودکان 125,استامینوفن در کودکان,عوارض استامینوفن کودکان,قرص استامینوفن کودکان,دوز استامینوفن کودکان,عوارض شیاف استامینوفن کودکان,استامینوفن در شیردهی,مصرف استامینوفن در شیردهی,استامینوفن در دوران شیردهی,قرص استامینوفن در شیردهی,خوردن استامینوفن در شیردهی,استامینوفن شیردهی,استفاده از استامینوفن در شیردهی,مصرف استامینوفن در دوران شیردهی

    قرص استامینوفن , قرص استامینوفن کدئین , عوارض استامینوفن کدئین , قرص استامینوفن در بارداری

( استامینوفن به انگلیسی:  Acetaminophen ) یا اسم دیگر آن معروف به ( پاراستامول به انگلیسی:  Paracetamol ) کار این دارو ضد درد و ضد تب میباشد.از قرص  استامینوفن برای بسیاری از درمان دردها از جمله : سردرد، دردهای عضلانی، کمردرد و درد دندان استفاده میشود. اثر این دارو حدود 12 دقیقه بعد از مصرف خوراکی آن شروع میشود. استامینوفن یک داروی ضد التهاب نیست و اثرات ضد التهابی بسیار کمی دارد. مصرف زیاد استامینوفن باعث  آسیب کبد میشود و در بعضی کشورها این دارو شایعترین علت آسیب حاد کبدی است. استامینوفن یکی از شایعترین داروهایی است که اوردوز میشود. این دارو بدون نسخه پزشک قابل دسترس است.اثرات ضد درد استامینوفن در حد آسپیرین است در حالیکه اثرات ضد التهابی کمتری دارد. از استامینوفن میتوان در کاهش درد آرتریت یا التهاب مفاصل استفاده کرد گرچه این دارو تاثیر زیادی بر خود التهاب و یا کاهش قرمزی یا تورم مفصل ندارد. این دارو را میتوان بطور موثری در کنترل درد ساییدگی مفاصل مصرف کرد و اثر این دارو در کاهش درد آرتروز زانو با اثر ایبوپروفن قابل مقایسه است.

توصیه های  بسیار مفید در هنگام مصرف قرص استامینوفن

اگر استامینوفن را به سبب درد، تب یا گلودرد مصرف می‌کنید در هریک از شرایط زیر با پزشکتان مشورت کنید: درد بیش از ۱۰ روز (در کودکان ۵ روز) طول بکشد یا اینکه علامت جدیدی به آن اضافه شود. تب بیش از ۳ روز طول بکشد، بدتر شود، یا علامت جدیدی اضافه شود. گلودرد دردناکتر شود، بیش از ۲ روز طول بکشد، یا تهوع، استفراغ، بثورات جلدی، یا سردرد رخ دهد.

قرص استامینوفن , قرص استامینوفن کدئین , عوارض استامینوفن کدئین , قرص استامینوفن در بارداری

مکانیسم تاثیر استامینوفن چیست

مکانیسمی که استامینوفن به وسیله آن عمل میکند به درستی شناخته شده نیست ولی بنظر میرسد که اثر آن به علت کاهش تولید پروستاگلاندین ها به توسط بدن باشد. پروستاگلاندین ها موادی هستند که موجب بروز التهاب و تب میشوند. با این حال برعکس داروهای ضد التهابی دیگر که موجب کاهش تولید پروستاگلاندین در تمام بدن میشوند استامینوفن فقط در سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) تولید این ماده را کاهش میدهد.

نحوه و مقدار مصرف “استامینوفن”

استامینوفن معمولا بدون نسخه پزشک قابل دسترس است. این دارو به فرم ژنریک هم توزیع میشود ولی معروفترین نام تجاری آن تایلنول Tylenol است. استامینوفن بصورت قرص، کپسول، قرص های جویدنی، شربت، شیاف و تزریقی استفاده میشود. قرص و کپسول های این دارو در مقادیر 325 و 500 و 625 میلیگرم و شربت آن بصورت 500 میلیگرم در هر 15 سی سی توزیع میشود. استامینوفن را باید در دمای اطاق ولی به دور از رطوبت و گرما نگه داری کرد.مقدار مصرف استامینوفن در بالغین 1000-325 میلیگرم هر شش ساعت یکبار است و حداکثر میزان مصرف روزانه آن 4 گرم در روز است. استامینوفن را میتوان به فاصله های چهار و یا شش ساعته مصرف کرد.

قرص استامینوفن , قرص استامینوفن کدئین , عوارض استامینوفن کدئین , قرص استامینوفن در بارداری

استامینوفن را چگونه مصرف کنیم

در صورتی که استامینوفن را برای کنترل درد مصرف میکنید به محض شروع درد آن را مصرف کنید و اجازه ندهید شدت درد زیاد شود. داروهای ضد درد وقتی در اوج شدت درد مصرف میشوند تاثیر زیادی نخواهند داشت.استامینوفن را معمولا در زمان درد مصرف میکنند ولی در مواردی ممکن است پزشک توصیه کند که آن را بطور مرتب و بطور مثال روزی چند بار مصرف کرد. در این موارد اگر مصرف یک وعده از دارو فراموش شد به محض اینکه آن را به یاد آوردیم آن وعده را مصرف میکنیم ولی اگر زمان به یاد آوردن همان زمان مصرف وعده بعدی باشد دیگر وعده از یاد رفته را مصرف نکرده و دوز مصرفی را دو برابر نمیکنیم.استامینوفن را میتوان با یا بدون غذا مصرف کرد. اگر مصرف آن موجب درد معده میشود میتوان برای کاهش این عارضه آن را با غذا مصرف کرد.استامینوفن عوارض کمی دارد ولی مهمترین عارضه آن در کبد است. احتمال بروز عارضه کبدی استامینوفن با مصرف همزمان الکل بیشتر میشود پس در زمان مصرف استامینوفن باید از مصرف الکل پرهیز کرد. قبل از مصرف استامینوفن اگر سابقه بیماری کبدی وجود دارد باید آن را به اطلاع پزشک معالج رساند.استامینوفن رایج ترین دارویی است که در درمان تب و درد بکار میرود. این دارو در بسیاری از ترکیباتی که معمولا برای رفع درد بکار میروند و یا در قرص های ضد سرماخوردگی وجود دارد. مصرف همزمان این داروها و استامینوفن ممکن است دوز مصرفی آن را بالا برده و موجب بروز مسمومیت با استامینوفن شود. پس در هنگام مصرف داروهای ضد درد و داروهایی که در درمان سرماخوردگی بکار میروند باید اطلاعات روی جعبه دارو را به دقت مطالعه کرده و به میزان استامینوفن آن توجه داشت.

هشدارها و عوارض جانبی قرص استامینوفن

در صورتی که دچار هریک از نشانه‌های جدی زیر شدید، استامینوفن خود را قطع کرده، با پزشکتان تماس بگیرید: زردی پوست یا چشمها، اسهال، بی‌اشتهایی، تهوع، یا استفراغ، معده درد، درد، تورم یا حساسیت در بالای شکم، مدفوع سیاه و قیری شکل، ادرار خونی یا کدر، کاهش ناگهانی ادرار، کبود شدگی یا خونریزی غیرعادی، بثوارت جلدی، زخمهای دهانی، یا تب یا گلودردی که پیش از درمان وجود نداشته و ناشی از بیماری ای که بخاطرش تحت درمان قرار گرفته‌اید، نباشد. مصرف بیش از ۴ گرم استامینوفن در روزدر دراز مدت باعث بروز نارسایی شدید کبدی می‌گردد.تاری دید شدید و کوری و ضعف حتی از کار افتادن کبد گزارش شده.

قرص استامینوفن , قرص استامینوفن کدئین , عوارض استامینوفن کدئین , قرص استامینوفن در بارداری

استامینوفن کودکان + میزان استامینوفن لازم براى درمانِ تب کودکان

میزان مصرف آستامینوفن در کودکان بحث می کنیم و، یک روش کاربردی بسیار موثر را به شما آموزش می دهیم که ۴ نکته جالب آموزشی داریم که باهم می خوانیم.

موضوع پُست امشب ما، یک نکته بسیار کاربردیه، هم براى پزشکان عزیز و هم براى خانواده هاى محترم:

-به کودکى که تب داره، چقدر استامینوفن بدیم؟
همه شما میدونید که نحوه تجویز دارو در کودکان باید بر اساس وزن کودک باشه.. شما هر قطره یا شربتى که بخواید به کودکِ بیمار بدید، باید بر اساس وزن کودک، میزان دارو در هر وعده رو محاسبه کنید..
امشب ، یک روش بسیار ساده در اختیارتون میذاره تا بوسیله اون براحتى بتونید میزان استامینوفن لازم براى درمانِ تب کودکان رو محاسبه کنید!

١. اگه قراره براى درمان تب کودک، از قطره استامینوفن استفاده کنید، باید هر ۶ ساعت ، دو برابر وزن کودک، بهش قطره بدید.. براى مثال اگه کودکى ١۵ کیلو وزن داره، باید هر ۶ ساعت، ٣٠ قطره استامینوفن در دهانش بچکانید!

٢. اگه کودک سن بالاترى داره و دیگه قطره کفافِ درمانِ تب رو نمیده، بهتره از شربت استامینوفن استفاده کنید!
اگه قرار به کودک شربت استامینوفن بدید، باید هر ۶ ساعت ، نصف وزن کودک بهش شربت بدید(بر حسب سى سى).. یعنى به یک کودک ١۵ کیلویى ، باید هر ۶ ساعت ، ٧/۵ سی سی شربت استامینوفن بدید (میدونید که هر قاشق غذاخورى حدودا ۵ سی سی حجمشه)

٣. اگه کودک استفراغ داره و نمیتونید از راه خوراکى بهش استامینوفن بدید، بهتره از شیاف استامینوفن استفاده کنید!
نحوه محاسبه شیاف استامینوفن در کودکان، به این صورته :هر ۶ ساعت، به ازاىِ هر ده کیلو از وزن کودک، یک شیاف کامل بهش بدید! مثلا براى کودک ١۵ کیلویى باید ١/۵ شیاف و براى کودک ٢٠ کیلویى باید ٢ شیاف هر ۶ ساعت استفاده بشه! (منظور شیاف ١٢۵ میلى گرمیه)
– یادتون باشه که فواصل دادنِ استامینوفن ( چه قطره،چه شربت،چه شیاف) معمولا هر ۶ ساعته! و فقط در مواردى که تبِ کودک خیلى شدیده، میشه هر ۴ ساعت هم بهش استامینوفن داد! اما هرگز در کمتر از ۴ ساعت، داروى استامینوفن رو تکرار نکنید! چون باعث مسمومیت میشه! اگه کودک زیر ۴ ساعت مجدد تب کرد، از پاشویه استفاده کنید تا سر ۴ ساعت که بتونید استامینوفن رو تکرار کنید!

قرص استامینوفن , قرص استامینوفن کدئین , عوارض استامینوفن کدئین , قرص استامینوفن در بارداری

استامینوفن در دوران بارداری

استفاده از استامینوفن در دوران بارداری و افزایش خطر ابتلاءِ کودکان به «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» (ADHD )

مادران بارداری که دچار سردرد یا تب می‌شوند، وقتی به سراغ داروهای مسکن می‌روند اغلب با مشکل دیگری روبرو می‌شوند.معمولا مادران باردار از استامینوفن برای تسکین سردرد یا تب استفاده می‌کنند زیرا داروهای مسکن مانند آسپرین، ناپروکسن و ایبوپروفن در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.  یک بررسی جدید نشان می‌دهد،زنان بارداری که برای تسکین درد از استامینوفن استفاده می‌کنند، با احتمال بیشتری صاحب فرزندانی خواهند شد که مبتلاADHDباشند. استامینوفن رایج‌ترین داروی بدون نسخه‌ای است که برای تسکین درد یا تب در زنان باردار استفاده می‌شود. تحقیقی که بر 64000 مادر و فرزند دانمارکی انجام شد، نشان می‌دهد، فرزندانِ مادرانی که در دوران بارداری از استامینوفن استفاده می‌کرده‌اند به احتمال 40 درصد بیشتر مبتلا به ADHD شده‌اند. این کودکان بین سال‌های 1996 تا 2002 به دنیا آمده‌اند. همچنین بر اساس همین تحقیق،این کودکان در سن 7 سالگی، با احتمال بیشتری از داروهای ADHD استفاده می‌کنند و مشکلات رفتاری مشابه ADHD  بروز می‌دهند. البته این تحقیق رابطه علت و معلولی بین استفاده از استامینوفن در دوران باردای و ابتلای کودکان به ADHD را ثابت نمی‌کند، برای اثبات ارتباط علت و معلولی به تاییدات بیشتری برای این یافته‌ها نیاز داریم.بعلاوه این تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش میزان مصرف استامینوفن، خطر بروز ADHD در فرزندان نیز افزایش می‌یابد. اثرات شدیدتر هنگامی مشاهد شد که زنان باردار به مدت شش هفته یا بیشتر از استامینوفن استفاده کردند و پس از 20 هفته استفاده، اثرات باز هم شدیدتر شد. محققان می‌گویند، ما همیشه تصور می‌کردیم که استفاده از استامینوفن در دوران بارداری بی‌ضرر است و چندان بد نیست و البته اگر یک یا دو بار باشد احتمالاً خطری ندارد. اما در صورتی‌ که بطور مداوم استفاده شود، احتمال خطر نیز افزایش می‌یابد. متاسفانه داروی مسکن جایگزینی نیز برای آن نداریم. البته بعضی از کارشناسان در قطعی بودن نتیجه‌ی این تحقیق شک دارند. البته هنگام مشاهده‌ی چنین ارتباطی بین استامینوفن و ADHD باید محتاط بود و پیش از استفاده از این دارو باید با پزشک معالج مشورت کرد. بنابراین محققان توصیه می‌کنند که مادران باردار تا حد امکان از مصرف دارو پرهیز کنند. البته دشوار است که از مادران بخواهیم، دردهای شدید را تحمل کنند و از مسکن استفاده نکنند، اما توصیه می‌شود که پیش از استفاده حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنند و از مسکن‌های دیگر استفاده نکنند چون عوارض جانبی بیشتری به همراه دارند.

قرص استامینوفن , قرص استامینوفن کدئین , عوارض استامینوفن کدئین , قرص استامینوفن در بارداری

سایر داروهای مسکن و ضد درد

آسپرین، معمولاً به عنوان ضد درد و تب بر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ایبوپروفن، داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی است.
    دیکلوفناک، از دسته داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NDSAID) است. به طور معمول دارای دو شکل ترکیب شده با سدیم و پتاسیم است.
    متادون، این دارو برای تسکین دردهای مزمن و سرفه‌های غیرارادی نیز تجویز می‌شود.
   پیروکسیکام، برای ستردن تب وتاب و درد در بسیاری از بیماریها مانند استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید، دیسمنوره، نقرس، آرتریتها، دردهای گوناگون اندامها، تب و … به کار می‌رود.
کتوپروفن یک داروی ضد التهابی غیر استروئیدی رایج است.

قرص استامینوفن

  • محسن موسوی

کد کشورها

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۲۲ ب.ظ

لیست کامل از کد کشورهای مختلف جهان

کد کشورها,کد کشورهای دنیا,کد کشورها 0044,کد کشورها 0049,کد کشورها 0072,کد کشورها 0039,کد کشورها 0037,کد کشورهای اروپایی,کد کشورها 234,کد کشورها و شهرهای جهان,کدهای کشورهای دنیا,کد کشورهای دنیا,کد کشورهای جهان 0049,لیست کد کشورهای دنیا,کد تمام کشورهای دنیا,کد همه کشورهای دنیا,کد پستی کشورهای دنیا,کدهای تلفن کشورهای دنیا,کد کشورها 0044,کد کشورها 00447,کد کشورهای جهان 0044,کد کشورها 00491,کد تلفن کشورها 0049,کد کشورها 00372,کد کشورها 0037,کد کشورها 00371,کد کشورها 00377,کد کشورها 37,کد تلفن کشورها 0037,کد کشورهای اروپایی,کد کشورهای اروپا,کدهای کشورهای اروپایی,کد تلفن شهرها و کشورهای جهان

کد کشورها , پیش شماره کشورها , راهنمای تلفن کشورها , کد کشورهای مختلف دنیا

نکات جالب در مورد کشورهای مختلف

متوسط عمر زنان ژاپنی 84 سال است

تعداد زنان آرایشگر برزیلی از تعداد سربازان این کشور بیشتر است

دولت سوئد به دانش اموزان دبیرستانی ماهی 187 دلار آمریکا می دهد تا سر کلاس بروند

قطر ثروتمند ترین کشور جهان است

اگر بیل گیتس یک کشور بود، 37مین کشور ثروتمند کره زمین می‌شد.

یونان به عنوان اولین کشور دارای حکومت دموکراسی در جهان شناخته می‌شود

زبان رسمی کوبا ، اسپانیایی است

حلقه ازدواج در انگشت سوم دست چپ انداخته می شود زیرا مصریان معتقدند بودند رگی از این انگشت مستقیم به قلب می رود.

در برخی کشورهای بودایی دختران از 9 سالگی شروع به دوختن لباس عروس خود می کنند و اگر تا پیش از 14 یا 15 سالگی ازدواج نکنند، ترشیده محسوب می شوند.

 

کد کشورها

پیش‌شماره کشورها

پیش‌شماره تماس تلفنی کشورها
کد نام کشور کد نام کشور
۲۲۱ سنگال ۹۹۴ آذربایجان
۴۶ سوئد ۵۴ آرژانتین
۴۱ سوئیس ۲۷ آفریقای جنوبی
۲۴۹ سودان ۲۳۶ آفریقای مرکزی
۵۹۷ سورینام ۳۵۵ آلبانی
۹۶۳ سوریه ۴۹ آلمان
۲۵۲ سومالی ۱ آمریکا
۱۴۸ سیشل ۲۴۴ آنگولا
۵۶ شیلی ۴۳ اتریش
۳۸۱ صربستان و مونته نگرو ۲۵۱ اتیوپی
۹۶۶ عربستان

۹۶۴ عراق ۹۶۲ اردن
۹۶۸ عمان ۳۷۴ ارمنستان
۲۳۳ غنا ۵۹۸ اروگوئه
۳۳ فرانسه ۲۹۱ اریتره
۳۵۸ فنلاند ۷۳۷۱ ازبکستان
۶۷۹ فیجی ۳۴ اسپانیا
۶۳ فیلیپین ۶۱ استرالیا
۳۵۷ قبرس ۳۷۲ استونی
۷۳۳۱ قرقیزستان ۹۷۲ اسرائیل
۹۷۴ قطر ۹۳ افغانستان
۸۵۵ کامبوج ۲۱۳ الجزایر
۲۳۷ کامرون ۵۰۳ السالوادور
۱ کانادا ۹۷۱ امارات
۸۲ کره جنوبی ۶۲ اندونزی
۸۵۰ کره شمالی ۴۴ انگلستان
۳۸۵ کرواسی ۲۵ اوگاندا
۵۰۶ کاستاریکا ۳۸۰ اوکراین
۵۷ کلمبیا ۳۹ ایتالیا
۲۴۲ کنگو ۹۸ ایران
۲۵۴ کنیا ۳۵۳ ایرلند
۵۳ کوبا ۵۹۳ اکوادور
۲۶۹ کومور ۳۵۴ ایسلند
۹۶۵ کویت ۱۸۰۹۴ باربادوس
۲۴۱ گابون ۱۸۰۹۳ باهاما
۲۲۰ گامبیا ۹۷۳ بحرین
۹۵۵ گرجستان ۵۵ برزیل
۱۴۷۳ گرنادا ۶۷۳ برونئی
۵۰۲ گواتمالا ۳۲ بلژیک
۶۷۱ گوام ۳۵۹ بلغارستان
۲۲۴ گینه ۸۸۰ بنگلادش
۲۴۰ گینه استوایی ۲۲۹ بنین
۲۴۵ گینه بیسائو ۲۶۷ بوتان
۸۵۶ لائوس ۳۸۷ بوسنی و هرزگوین
۹۶۱ لبنان ۵۹۱ بولیوی
۲۶۶ لسوتو ۵۹۵ پاراگوئه
۴۸ لهستان ۵۰۷ پاناما
۳۵۲ لوکزامبورگ ۹۲ پاکستان
۲۳۱ لیبریا ۳۵۱ پرتغال
۲۱۸ لیبی ۵۱ پرو
۲۶۵ مالاوی ۹۵ پنال
۳۵۶ مالت ۹۹۲ تاجیکستان
۹۶۰ مالدیو ۲۵۵ تانزانیا
۶۰ مالزی ۶۶ تایلند
۲۲۳ مالی ۸۸۶ تایوان
۳۶ مجارستان ۱۸۶۸ ترینیداد
۲۱۲ مراکش ۷۳۶۳ ترکمنستان
۲۰ مصر ۹۰ ترکیه
۹۷۶ مغولستان ۲۱۶ تونس
۳۸۹ مقدونیه ۶۷۶ تونگا
۲۲۲ موریتانی ۱۸۰۹۹ جامائیکا
۲۳۰ موریس ۳۵۹ جزایر قناری
۲۵۸ موزامبیک ۶۹۲ جزایر مارشال
۹۵ میانمار ۲۳۷ چاد
۵۲ مکزیک ۸۶ چین
۶۷۴ نائورا ۴۲ چک
۲۶۴ نامیبیا ۴۵ دانمارک
۹۷۷ نپال ۱۷۶۷ دومینیکا
۴۷ نروژ ۱۸۰۹ , ۱۸۲۹ , ۱۸۴۹ دومینیکن
۲۶۷ نگارا پرونئی دارالسلام ۲۵۰ رواندا
۲۲۷ نیجر ۷۰۹۵ روسیه
۵۰۵ نیکاراگوئه ۴۰ رومانی
۵۰۹ هائی تی ۲۴۳ زئیر
۳۱ هلند ۲۶۰ زامبیا
۹۱ هند ۶۴ زلاند نو
۵۰۴ هندوراس ۲۶۳ زیمبابوه
۷۵۲ هنگ کنگ ۸۱ ژاپن
۳۹ واتیکان ۲۲۵ ساحل عاج
۵۸ ونزوئلا ۶۸۴ ساموآ آمریکا
۸۴ ویتنام ۶۸۵ ساموا غربی
۹۶۹ یمن جنوبی ۹۴ سریلانکا
۹۶۷ یمن شمالی ۱۷۵۸ سنت لوسیا
۳۸۱ یوگسلاوی ۱۷۸۴ سنت وینسنت
۳۰ یونان ۱۸۶۹ سنت کیتس
۳۷۵ بلاروس ۶۵ سنگاپور

  • محسن موسوی

دعای عکاشه

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۷ ق.ظ

متن “دعای عکاشه” + دانلود رایگان دعای عکاشه

دعای عکاشه,دعای عکاشه Pdf,دعای عکاشه با معنی,دعای عکاشه صوتی,دعای عکاشه دانلود,دعای عکاشه,دعای عکاشه با ترجمه,دعای عکاشه در مفاتیح,دعا عکاشه,متن دعای عکاشه,دانلود دعای عکاشه Pdf,متن دعای عکاشه Pdf,دانلود متن دعای عکاشه Pdf,دعای عکاشه با معنی فارسی,متن دعای عکاشه با معنی,دانلود دعای عکاشه با معنی,متن دعای عکاشه با ترجمه,دعای عکاشه همراه با ترجمه,دانلود دعای عکاشه صوتی,دانلود رایگان دعای عکاشه صوتی,دانلود دعای عکاشه برای اندروید,دانلودصوتی دعای عکاشه,دانلودرایگان دعای عکاشه,دانلود دعای عکاشه اندروید,دعای عکاشه چیست,دعایی عکاشه,دعاء عکاشه,متن دعا عکاشه,متن کامل دعای عکاشه,دانلود متن دعای عکاشه,متن عربی دعای عکاشه,متن فارسی دعای عکاشه,متن دعای حضرت عکاشه

دعای عکاشه , دعای عکاشه Pdf , دعای عکاشه با معنی , دعای عکاشه صوتی , دعای عکاشه دانلود 

به سند معتبر(البته سند معتبری در این زمینه نیافتیم) روایت شده است که روزی پیامبر اکرم (ص) در مسجد نشسته بودند که جبرئیل نازل شد و عرض کرد یا رسول الله(ص) حق تعالی تو را سلام می رساند و می فرماید : که این دعا(دعای عکاشه) را برای تو به هدیه فرستادم و هر کس این دعا را بخواند یا همراه خود داشته باشد آنقدر به او ثواب می دهم که با ثواب همه فرشتگان مساوی باشد و خدا همه گناهان او را بیامرزد و هر کس این دعا را پنج مرتبه بخواند جمال پیامبراکرم(ص) را در خواب ببیند، و هر فقیری بخواند غنی شود، و هر بیماری بخواند شفا یابد و هر گرسنه بخواند طعام یابد و هر تشنه بخواند سیراب شود و هر غمگینی بخواند شاد گردد و هر بدهکاری بخواند قرضش ادا شود و اگر کسی را حافظه اش ضعیف باشد و این دعا را با مشک و زعفران بنویسد و شوید و بخورد صاحب فهم و حافظه گردد و اگر این دعا را بر کفن میت بنویسند حق تعالی امر کند به ملائک ها که قبر او را روشن کنند و اگر کسی چیزی گم کرده باشد چهار رکعت نماز بگذارد و در هر رکعتی بعد از حمد یکمرتیه قل هو الله بخواند و بعد از نماز این دعا را بخواند و بعد از نماز سجده کند حاجت خود را بخواهد البته گمشده پیدا شود و اگر بر دشمن بخواند پیروز گردد و از برای هر حاجتی مهمی که بخواند برآورده شود و هرکس شک آورد کافر شود و علی (ع) فرمود : که دارنده این دعا در قیامت رویش چون (ماه) باشد و بیحساب وارد بهشت شود و پیامبر اکرم (ص) فرمود: که برای امتحان من هیچ چیز بهتر از خواندن و همراه داشتن این دعا(دعای عکاشه) نیست و هر کسی این دعا(دعای عکاشه) را با خود دارد چون بمیرد خدا هفتاد هزار فرشته فرستد با طبقهایی از نور که قبر او را روشن کنند و بشارت دهند او را به ایمنی و مونس او باشد تا روز قیامت. یا محمد خدا می فرماید: که من شرم دارم از بنده ایی که این دعا(دعای عکاشه) را بخواند و من او را عذاب کنم، جبرئیل عرض کرد : که این دعا(دعای عکاشه) بر قائمه عرش با قدرت نوشته شده است که هر کس این دعا(دعای عکاشه) را بخواند یا با خود همراه کند در زیر عرش هفتاد هزار فرشته ایستاده، و هر فرشته 20 سر و هر سر بیست دهان و هر دهان بیست دندان (زبان) دارد و هر زبانی خدای تعالی را تسبیح می گویند و ثواب همه را به آن بنده دهند و همه حاجات او را برآورند و چون از قبر مبعوث شود هفتاد هزار فرشته می فرستد با طبقهایی از نور که در آن قدحی باشد از شیرینی های الوان و بر هر طبقی دستاری از نور افکنده باشند و در آن مُهری گذارده اند که بر مهر نوشته شده «لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله» و خلایق تعجب کنند که آیا این امت کدام پیغمبر است ؟ گویند این امت محمد (ص) است که در دنیا دعای عکاشه را خوانده است یا با خود داشته است ، و پیامبر(ص) فرمود: که هر کس از امت من این دعا(دعای عکاشه) را بخواند یا با خود دارد این همه ثواب وی را باشد پس جبرئیل عرض کرد : یا رسول الله (ص) هرکس این دعا را بخواند البته بهشت جای اوست و هرکس بسیار بخواند ثواب او مضاعف گردد، و هرکس بنویسد و با خود داشته باشد خداوند با او دو ملک موکّل گرداند که او را از جمیع بلیّات و آفات محافظت فرمایند و ثواب طاعت همه انبیا، اولیا، اتقیا، ملائکه، (امامین)، مردان، صالحان و زنان صالحه او را باشد، و در دنیا هرچه طلب کند به او عطا فرماید.
اگه میخواهد بفرمایید تا دعای عکاشه را نیز براتون بذارم اگه دوست دارین البته. فکر نمی کنم توی کتابهای جدید از دعای عکاشه خبری باشه ضرری نداره بخونید تا مطمئن شوید.

دعای عکاشه , دعای عکاشه Pdf , دعای عکاشه با معنی , دعای عکاشه صوتی , دعای عکاشه دانلود

متن دعای عکاشه

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

اَللَّهُمَّ یا کَثیرَ النَّوالِ یا دائمَ الوصالِ یا حَسَنَ الحالِ یا رازِقَ العِبادِ بِحَقِّ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن دَخَلَ الشَّکَّ فی ایمانی بِکَ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن دَخَلَ الشُّبهَهُ فی مَعرِفَتی ایّاکَ وَلَم اَعلَم بها تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن دَخَلَ النِّفاقُ فی قلبی مِنَ الذَّنُوبِ الکَبائِرِ وَالصَّغائِرِ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن دَخَلَ العُُجبُ وَالکِبریاءُ وَالسُّمعهُ فی عَمَلی وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن جَرَی الکِذبُ وَالغَیبَهُ وَالنَّمیمهُ عَلی لِسانی وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما اَرَدتَ لی مِن خَیر فَلَم اَشکُرهُ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما اََنعَمتَ عَلَیَّ وَ لَم اَرضَهُ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما اَوَلَیتَنی مِن نَعَمائکُ فَغَفَلتُ مِن شُکرِکَ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ یا حَیُّ یا قَیُّومُ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنتَ سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمین اَللَّهُمَّ ما اَوَلَیتَنی مِن آلائکَ فَلَم أؤَدِّ حَقَهُ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما مَنَنتَ بِهِ عَلَیَّ مِنَ الحُسنی فَلَم اَحمَدکَ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما اَوجَبتَ عَلَیَّ فَلَم اَرضَهُ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما قَصَدتَ عَلَیَّ فی رَجآئی وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما زَلَلتَ قَدَمی اِنِ اعتَمَدتُ مِن سُؤالِ فِی الشّدائدِ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما صَلحَ شَأنی بِفَضلِکَ فَرَاَیتُهُ مِن غَیرِکَ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن طَلَبَ لِسانی مِن غَیرِکَ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّهِ وَ صَلِّی اللَّهُ عَلی مُحَمَّد وَ الِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرین وَ الحَمدُلِلهِ رَبِّ العالَمینَ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ .

دعای عکاشه

  • محسن موسوی