تعبیر خواب بالن | تعبیر خواب بالن | tabire khab

تعبیر خواب بالن,تعبیر خواب بالن سواری,تعبیر خواب بالن بزرگ,تعبیر خواب بالن کوچک,تعبیر خواب دیدن بالن,تعبیر خواب بالن سوار شدن,تعبیر خواب بالون,تعبیر دیدن بالن در خواب

تعبیر خواب بالن , تعبیر خواب بالن سواری , تعبیر خواب بالن بزرگ

خواب بالن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بالن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بالن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بالن را مطالعه نمایید و متوجه شوید بالن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بالن از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب بالن کوچک ، شک و تردید است

تعبیر خواب بالن زرد ، غم است

تعبیر خواب بالن سیاه ، جهل نسبت به کاری است

تعبیر خواب بالن از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بالن ، دقت بیشتر در انجام کارها است

تعبیر خواب پرواز با بالن ، اشتباه است

تعبیر خواب سقوط بالن ، ناامیدی است

تعبیر خواب بالن از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک بالون ، ۱- روج مخترع شما برای شما ایجاد دردسرمی کند .۲- درآمدتان برای برآوردن خواسته هایتان کافی نیست .

تعبیر خواب شما در یک بالون هستید ، خوشبختی ، اگر بیشتر از هوش خود استفاده کنید .

تعبیر خواب با یک بالون در هوا بالا می روید ، ۱- با سفری که میکنید اشتباهتان را پاک می کنید .۲- مراقب اشخاص سبک مغز باشید .

تعبیر خواب با یک بالون در هوا بطرف زمین پائین می آئید ، معاملاتی با پولتان خواهید کرد که زیاد سودمند نخواهند بود .

تعبیر خواب یک بالون که به آرامی درهوا حرکت می کند ، نگذارید دیگران در کارهایتان دخالت کنند

تعبیر خواب بالن | بالن در خواب دیدن | تعبیر خواب